• https://www.avioborza.si/uploads/images/header/slide_in_lokacija.jpg
    Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Avioborza d.o.o., vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1).

Smatra se, da potnik s podpisom pogobe - z potrditvijo naročila skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanje pogodbe.

Potnik s sprejetjem in potrditvijo teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje Avioborzi d.o.o. za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter privolitev, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabljajo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi Avioborze d.o.o. ter njenih poslovnih partnerjev.

V kolikor potnik soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

Ljubljana, 20.5.2018