• https://www.avioborza.si/uploads/images/header/slide14_in.jpg
  Evropsko zavarovanje

Celosten paket

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?

Celosten paket zavarovanja potovanja vključuje zavarovanje potovanja in zavarovanje odpovedi potovanja.

Kaj je zavarovano?

Zavarovanje odpovedi potovanja in prekinitve potovanja

 • Zavarovan je izostanek ali prekinitev potovanja.
  Zavarovani vzroki so:
 • nepričakovana huda bolezen
 • hude telesne poškodbe zaradi nesreče
 • smrt
 • komplikacije v nosečnosti
 • znatna materialna škoda na prebivališču zaradi
 • naravne katastrofe ali kazenskega dejanja
 • Ob izostanku vrnemo pogodbeno določene stroške
 • storniranja do zavarovane cene potovanja.
 • Ob prekinitvi potovanja vrnemo stroške za nekoriščene storitve potovanja do zavarovane cene potovanja in dodatne stroške vrnitve.

Zavarovanje prtljage

 • Zavarovane so poškodbe, uničenje ali odtujitev osebne potovalne prtljage.
 • Na posameznika vrnemo do 2.000 EUR in na družino do 4.000 EUR.
 • V primeru zapoznelega prihoda prtljage na cilj potovanja vrnemo stroške za nujne nadomestne nakupe na posameznika do 200 EUR in na družino do 400 EUR.

Iskanje in reševanje

 • V primeru nesreč, življenjske nevarnosti v gorah ali na morju vrnemo stroške reševanja v vrednosti do 10.000 EUR.

Potovalno zdravstveno zavarovanje

 • Zavarovanje vključuje akutne bolezni ali nesreče med potovanjem v tujini.
 • Vrnemo stroške za ambulantno zdravljenje in hospitalizacijo v vrednosti do 200.000 EUR v tujini.
 • Če je iz zdravstvenih razlogov potrebno, organiziramo transport domov in prevzamemo nastale stroške.

Zavarovanje osebne odgovornosti na potovanju

 • Zavarovano je izpolnjevanje utemeljenih ali zavračanje neutemeljenih odškodninskih zahtevkov zaradi materialne škode in telesnih poškodb, povzročenih kot zasebna oseba, v vrednosti do 100.000 EUR.

Kaj ni zavarovano?

Splošno

 • naklepna dejanja zavarovane osebe ali dejanja zaradi velike malomarnosti zavarovane osebe
 • uradne odredbe
 • velik vpliv zaradi alkohola, mamil ali zdravil

Zavarovanje odpovedi potovanja in prekinitve potovanja

 • če je odpoved potovanja ali prekinitev potovanja že obstajala ali je bila predvidljiva določene bolezni niso zavarovane oz. niso
 • zavarovane, če so bile v zadnjih 12 mesecih pred sklenitvijo zavarovanja (v primeru odpovedi potovanja) oz. pred začetkom potovanja (pri prekinitvi potovanja) zdravljene v bolnišnici

Zavarovanje prtljage dogodki

 • po lastni krivdi poškodba ob uporabi
 • predmeti, potrebni za izvajanje poklica
 • predmeti v ali na nenadzorovanih vozilih
 • predmeti v šotorih ali v avtodomih

Potovalno zdravstveno zavarovanje

 • kronične bolezni in znane bolezni zdravljenja, ki so
 • izključno ali delno namen potovanja
 • izvajanje poklicno pogojenih ročnih dejavnosti
 • odprave, ekstremni športi, motošport ter nacionalna in mednarodna športna tekmovanja
Več o celotnem paketu zavarovanja potovanja

Zavarovanje odpovedi

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?

Zavarovanje odpovedi vključuje zavarovanje odpovedi potovanja.

Kaj je zavarovano?

 • Zavarovan je izostanek ali prekinitev potovanja.
  Zavarovani vzroki so:
 • nepričakovana huda bolezen
 • hude telesne poškodbe zaradi nesreče
 • smrt
 • komplikacije v nosečnosti
 • znatna materialna škoda na prebivališču zaradi naravne katastrofe ali kazenskega dejanja
 • Ob izostanku vrnemo pogodbeno določene stroške storniranja do zavarovane cene potovanja.
 • Ob prekinitvi potovanja vrnemo stroške za nekoriščene storitve potovanja do zavarovane cene potovanja in dodatne stroške vrnitve.

Kaj ni zavarovano?

 • naklepna dejanja zavarovane osebe ali dejanja zaradi velike malomarnosti zavarovane osebe
 • uradne odredbe
 • velik vpliv zaradi alkohola, mamil ali zdravil
 • če je odpoved potovanja ali prekinitev potovanja že obstajala ali je bila predvidljiva določene bolezni niso zavarovane oz. niso
 • zavarovane, če so bile v zadnjih 12 mesecih pred sklenitvijo zavarovanja (v primeru odpovedi potovanja) oz. pred začetkom potovanja (pri prekinitvi potovanja) zdravljene v bolnišnici
Več o zavarovanju odpovedi potovanja

Zdravstvena zaščita

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?

Zdravstvena zašcita vključuje Zdravstveno in nezgodno zašcito z asistenco za potovanje v tujini.

Kaj je zavarovano?

Iskanje in reševanje

 • V primeru nesreč, življenjske nevarnosti v gorah ali na morju vrnemo stroške reševanja v vrednosti do 10.000 EUR.

Potovalno zdravstveno zavarovanje
 • Zavarovanje vključuje akutne bolezni ali nesreče med potovanjem v tujini.
 • Vrnemo stroške za ambulantno zdravljenje in hospitalizacijo v vrednosti do 50.000 EUR (Hrvaška/ Evropa) ili do 100.000,- € (svet) v tujini.
 • Če je iz zdravstvenih razlogov potrebno, organiziramo transport domov in prevzamemo nastale stroške.

Kaj ni zavarovano?

Splošno

 • naklepna dejanja zavarovane osebe ali dejanja zaradi velike malomarnosti zavarovane osebe
 • uradne odredbe
 • velik vpliv zaradi alkohola, mamil ali zdravil

Potovalno zdravstveno zavarovanje

 • kronične bolezni in znane bolezni zdravljenja, ki so
 • izključno ali delno namen potovanja
 • izvajanje poklicno pogojenih ročnih dejavnosti
 • odprave, ekstremni športi, motošport ter nacionalna in mednarodna športna tekmovanja
Več o Zdravstveni zaščiti

Nazaj na informacije