• https://www.avioborza.si/uploads/images/header/slide13_in.jpg
  Coris

Zakaj Coris?

 • CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji v tujini.
 • CORIS je v Sloveniji prisoten že več kot 25 let. V tem času je CORIS postal sinonim za asistenčno zavarovanje v tujini z bogatimi izkušnjami na področju nudenja kakovostnih asistenčnih storitev.
 • CORIS je edini v Sloveniji, ki prodaja zavarovanje in obenem pomaga, ko v tujini potrebujete pomoč. Pri nas boste iz prve roke izvedeli, kako poteka pomoč v tujini.
 • CORIS ima povsod po svetu lastno mrežo pogodbenih zdravnikov ter ostalih izvajalcev medicinskih storitev.
 • CORIS asistenčni center v Ljubljani je z vami neprekinjeno 24 ur na dan in vse dni v letu.
 • CORIS zavarovanje krije stroške pri javnih in zasebnih zdravnikih.
 • CORIS krije tudi akutno poslabšanje kroničnih bolezni.
 • CORIS stroškov prevoza ne ločuje od ostalih stroškov. POZOR: v primeru težje bolezni ali poškodbe lahko prevoz v domovino stane več kot 50.000€.
 • CORIS krije stroške taxija, reševalnega vozila ali helikopterja.
 • CORIS krije tudi zdravstvene stroške, ki nastanejo kot posledica terorizma. (novo)
 • CORIS nudi zavarovanje odgovornosti na smučiščih. (novo)
 • CORIS vam stroške, ki ste jih v tujini poravnali sami, povrne v treh delovnih dneh.
 • CORIS vrne tudi stroške nujnih telefonskih klicev, opravljenih z našim asistenčnim centrom v Ljubljani.
 • CORIS zavarovanje lahko sklenete enostavno, hitro in udobno, po svetu pa potujete le z e-polico.

Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS

V tujino potujemo vse pogosteje, tako poslovno kot zasebno. Stroški zdravljenja so v tujini lahko zelo visoki, zato je pomembno, da že pred potovanjem v tujino poskrbimo za sklenitev Zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS, ki nam bo nudilo ustrezno finančno varnost in pomoč v primeru nezgode ali bolezni v tujini.

NOVO:

Covid kritje je vključeno v zavarovanje

Od 28. januarja 2021 dalje, je kritje za Covid-19 podano na vseh obstoječih kakor tudi na novo sklenjenih zavarovanjih. V kolikor bi v tujini zboleli za novim koronavirusom, vam zavarovanje krije:

 • stroške zdravstvene oskrbe na povsem enak način, kot bi šlo za katerokoli drugo bolezen (pregled pri zdravniku, zdravila, hospitalizacijo),
 • stroške testa, ki ga naroči zdravnik, ne glede na rezultat. Preventivni testi na letališču ob povratku domov, pa, ne glede na rezultat, niso kriti, saj potnik že pred potovanjem v tujino ve, da ga bo moral opraviti. So pa potem pokriti vsi nadaljnji stroški, v kolikor bi bil preventivni test pozitiven),
 • stroške karantene/samoizolacije (za zavarovanca, ki je pozitiven na test / za njegove družinske člane ali sopotnika, če jim je bila odrejena samoizolacija in imajo naše zavarovanje),
 • stroške prestavitve letalske karte in prevoza v domovino (v primeru, ko se vaše zdravljenje ali samoizolacija konča po datumu, ki je bil prvotno predviden za povratek domov, bomo krili tudi stroške spremembe letalske vozovnice. Ker so v zadnjem času letalske karte pogosto fleksibilne, more zavarovanec najprej preveriti z letalsko družbo, če je možna brezplačna prestavitev leta. Če s spremembo letalske karte nastanejo stroški, ki jih letalski prevoznik ne krije, bomo to plačali mi, vendar nam mora zavarovanec obvezno predhodno posredovati odgovor letalskega prevoznika.
POMEMBNO: Covid kritje je vključeno na vseh poteh v tujino, ki niso daljše od 90 zaporednih dni.

Kaj krije zavarovanje?

Zdravstveno zavarovanje v tujini z Asistenčno družbo Assistance CORIS d.o.o. krije nujne stroške, ki nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode. Zavarovanje velja v vseh državah sveta. Poleg finančne varnosti vam v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza do višine dogovorjene zavarovalne vsote zagotavlja tudi 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, vse dni v letu. Zavarovanje nudi organizacijo medicinske pomoči in kritje nujnih stroškov:
 • medicinske oskrbe, obiska zdravnika,
 • nakupa zdravil in zdravniških pripomočkov,
 • prevoza do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj,
 • zdravljenja v bolnišnici ali kliniki,
 • prevoza v domovino do višine dogovorjene zavarovalne vsote,
 • prevoza posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca,
 • stroškov prevoza in bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca,
 • prevoza družinskega člana,
 • nujnih zobozdravstvenih storitev do vrednosti 100 EUR, 200 EUR oziroma 300 EUR (odvisno od izbrane višine zavarovalnega kritja),
 • spremstva otroka do 18. leta starosti.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko vsi, ki potujejo v tujino kot turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje/dijaki za čas študija. Zavarujejo se lahko zdrave osebe do dopolnjenega 75. leta starosti. Ob doplačilu na premijo se lahko zavarujejo tudi osebe starejše od 75 let. Za osebe:
 • od 75. do 85. leta starosti se obračuna 50% doplačilo na premijo,
 • nad 85 let se obračuna 100% doplačilo na premijo.

Zavarujejo se lahko tudi tujci, ki potujejo po Sloveniji oziroma bivajo in delajo v Sloveniji do 90 dni.

Zavarovalno kritje

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi vsotami:
 • zavarovalno kritje 25.000 EUR
 • zavarovalno kritje 50.000 EUR
 • zavarovalno kritje 100.000 EUR

Stroški, do katerih je upravičen zavarovanec, so kriti v celoti, ne glede na razliko v ceni zdravstvenih storitev v Sloveniji in državi, v kateri poteka zdravljenje.

Oblika zavarovanja in višina zavarovalne premije

Zdravstveno zavarovanjem v tujini z asistenco vam zagotavlja varno bivanje v tujini. Glede na dolžino potovanja, se lahko odločate za naslednje oblike zavarovanja:
- neprekinjeni termini potovanja od 1 dneva do enega leta, oziroma
- za celoletno zavarovanje z večkratnimi potovanji v tujino, s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni.
Premija je odvisna od izbranega zavarovalnega kritja (osnovno, dvojno, trojno), trajanja potovanja, vrste sklenitve (posamezno, družinsko ali skupinsko) in morebitnega rekreativnega oziroma aktivnega športnega udejstvovanja (določi se pribitek na premijo). Po ceniku za posameznika se lahko zavarujejo tudi poslovneži.

- Celoletno družinsko zavarovanje (večkratna potovanja do 90 dni, v enem letu)
*Pri družinskem zavarovanju so zavarovanci osebe, ki so navedene na polici in živijo v skupnem gospodinjstvu ter so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.

Pri celoletnem družinskem zavarovanju, polica velja za vse družinske člane, vsak član lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu s pogojem, da posamezno zadržavanje v tujini ne sme trajati več kot 90 dni.

- Celoletno posamezno zavarovanje (večkratna potovanja do 90 dni, v enem letu)
Zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki odhajajo v tujino večkrat na leto, ko posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni. Zavarovanje je namenjeno tudi poslovnežem, za pogoste službene poti v tujino in družinskim članom poslovnežev.

- Zavarovanje dijakov in študentov za čas študija v tujini

Zavarovanje je namenjeno študentom in dijakom, ki študirajo v tujini. Zavarovanje je možno skleniti za obdobje od 90 dni do enega leta. Za sklenitev tovrstnega zavarovanja je potrebno poleg osnovnih podatkov predložiti tudi potrdilo o vpisu, ki je izdano s strani tuje univerze, fakultete ali šole. Ob ustreznem dokazilu se dijakom in študentom odobri izredni popust v višini 10% in sicer samo pri trajanju zavarovanja: do 90 dni, do 180 dni in 1 leto.

- Zavarovanje delavcev

Zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo zavarovati svoje delavce za čas dela in bivanja v tujini. Zavarovanje je možno skleniti za celoletno bivanje v tujini ali za večkratne odhode v tujino v enem letu s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni. Zavarovanje lahko sklenete individualno za enega delavca ali skupinsko (2 in več oseb).

- Zavarovanje za tujce

Zavarovanje za tujce je namenjeno osebam, ki v Slovenijo prihajajo iz drugih držav. Zavarujejo se lahko za bivanje (v primeru, da prihajajo na obisk) ali za bivanje in delo (v primeru, da prihajajo zaradi zaposlitve). Zavarovanje velja v Sloveniji in državah, ki mejijo na Slovenijo, če le-ta ni država stalnega prebivališča zavarovanca.

Posebnost

• Zavarovanje je potrebno skleniti v času, ko se zavarovanec nahaja v Republiki Sloveniji. V kolikor zavarovanec sklepa zavarovanje iz tujine, vam zavarovanje 1. dan ne velja za poškodbe in prve 3 dni ne velja za bolezni.

• Kritje zloma kosti - če zavarovanec plača dodatno premijo za primer zloma kosti, mu bo zavarovalnica v primerih, ko zavarovanec v času bivanja v tujini utrpi zlom kosti izplačala odškodnino, navedeno v tabeli. Kritje je omejeno na en (1) zlom v času trajanja zavarovanja. Če zavarovanec utrpi več zlomov hkrati, je najvišji znesek, ki ga plača zavarovalnica 500€.

Kako ravnati v primeru bolezni ali poškodbe?

V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih informacij, kaj storiti, ko se v tujini poškodujete ali zbolite.

V primeru nižjih stroškov svetujemo, da račune plačate, jih shranite in se ob vrnitvi v domovino obrnete na nas za povračilo stroškov. Višina zneska ni določena in je prepuščena posamezniku. Nekdo bo plačal 50€, drugi 200€, spet tretji tudi več. Pomembno je, da shranite vse originalne račune, izvide ter diagnoze, ki jih prejmete od zdravnika. Tako bo najhitreje.

V nasprotnem primeru, ko ne veste, kje je zdravnik, nimate prevoza do zdravnika, potrebujete zgolj informacije, so stroški višji, ste hospitalizirani ali enostavno ne želite plačevati niti nižjih zneskov, v takšnih primerih nas čimprej pokličite na telefon +386 1 519 20 20. Povejte, kje ste, kakšne težave imate ter kakšno pomoč potrebujete. Mi se povežemo s CORIS predstavništvom v državi, kjer se nahajate ali stopimo v direktni kontakt z bolnico, da zadeve stečejo (naročimo vas pri zdravniku, organiziramo urgentni ali taksi prevoz, direktno krijemo stroške in po potrebi organiziramo povratek nazaj v domovino). Ker gre v takšnih primerih vendarle za določen postopek, je nasvet, da manjše zneske poravnate sami, da ne bi zaradi stroška 50€ čakali 1 uro (primer).

Pri kraji/izgubi/zamudi prtljage, zamudi/preklicu leta je pomembno, da o dogodku čimprej, najkasneje v roku 24 ur, obvestite lokalne oblasti (policijsko postajo, letalskega/linijskega prevoznika, …) in pridobite uradno potrdilo/zapisnik o dogodku – sama odškodnina se rešuje naknadno, po povratku v domovino in ob predložitvi celotne dokumentacije, vključno z originalnimi računi, ki so predmet povračila (račun za hotel, taksi, hrano in pijačo, nujna nadomestitev oblačil, zdravila, kozmetika za osebno higieno, …).

Ko gre za pravne postopke (civilna odgovornost, pravna pomoč, varščina) je pomembno predvsem, da sami na lastno pest ne priznate/podpišete nobene odgovornosti. Le-ta se rešuje/ugotavlja naknadno po pridobitvi celotne dokumentacije vezane na posamezen dogodek.

Stroške nujnih telefonskih klicev na številko +386 1 519 20 20 vam (na podlagi izpiska vašega operaterja) povrnemo, zato lahko kličete tudi iz mobilnega telefona. Naredite lahko tudi »collect call«, klic na naše stroške.

Nazaj na informacije