• http://www.avioborza.si/uploads/images/header/slide8_in.jpg
    Riziko odpovedi

Če vam dopust pade v vodo.

Naj bo odpoved potovanja brez dodatnega stresa in tveganja!
Dobra novica pri odpovedi potovanja
Turistično potovanje, počitnice, oddih, poslovna potovanja, sejmi, kongresi... so lepi in veseli dogodki, ki sestavljajo album prijetnih vtisov v življenju. Življenje pa je tudi polno presenečenj in nepredvidljivih dogodkov, ki nam lahko še tako skrbno načrtovane počitnice ali odhod v tuje kraje spremenijo v razočaranje. Odhod na potovanje nam lahko onemogočijo nepričakovana bolezen, nezgoda, izguba zaposlitve, premoženjska škoda, pomanjkanje snega ali kateri drug nepričakovan dogodek, zaradi katerega se ne moremo udeležiti želenega potovanja.
Svetujemo vam, da že pri načrtovanju svojega potovanja poskrbite, kako boste takšne in drugačne možne nevšečnosti rešili s čim manj zapleti. Da bo načrtovanje oz. pričakovanje vašega potovanja lažje in varnejše, smo za vas pripravili zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj.

Kaj zavarovanje vključuje?
Zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj Zavarovalnice Sava krije stroške odpovedi turističnega potovanja ali letalske vozovnice, ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju, ko ga doleti eden izmed dogodkov, zaradi katerega se potovanja ne more udeležiti. Zavarovanje krije tudi stroške odpovedi ostalih potnikov turističnega potovanja, ki so skupaj s prizadeto osebo sklenili zavarovanje in odpovedali potovanje.

Zavarovanje po izbiri
Pripravili smo dva sklopa kritij, ki vključujeta nepričakovane dogodke in nevarnosti, ki vas lahko doletijo in vam onemogočijo odhod na potovanje. Tako lahko sami izberete širino kritja.

Kako do zavarovanja?
Zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj lahko sklenete pri turistični agenciji, pri kateri ste rezervirali turistični aranžma ali letalsko karto in s katero ima Zavarovalnica Sava sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Premija za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj se plača turistični agenciji ob sklenitvi zavarovanja.

Kako ravnati v primeru škode?
Če vas doleti eden izmed naštetih razlogov, zaradi katerega vam je bil onemogočen odhod na potovanje, takoj obvestite turistično agencijo, pri kateri ste rezervirali potovanje. Turistični agenciji predložite verodostojno potrdilo pristojne ustanove, ki izkazuje razlog vaše odpovedi. Odškodninski zahtevek bo za vas vložila turistična agencija.

Splošni pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj

Oblika kritja Dogodek oziroma kritje Enostavno kritje Širše kritje
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja x x
Nosečnost x x
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca x x
Premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini  x
Poziv sodnih ali upravnih organov   x
Nepričakovana izguba zaposlitve   x
Sprejem v novo službo   x
Vložitev ločitvenega zahtevka   x
Pomanjkanje snega   x
Izbruh epidemije in/ali pandemije   x
Presaditev organov   x
Zdravljenje v zdravilišču   x
Kritje za maksimalno osem (8) oseb x  
Kritje za maksimalno deset (10) oseb   x

Nazaj na informacije